26 December 2023

ژل بره موم

اطلاعات ژل بره موم از ترکیبات فعال بره موم تهیه شده است. بره موم از کندوی زنبور عسل استخراج می شود که به طور سنتی به عنوان درمان طبیعی برای زخم ها و ب …

26 December 2023

کرم بره موم

مشخصات عمومی  کرم بره موم از ترکیبات فعال بره موم ساخته شده است. بره موم از کندوی زنبور عسل استخراج می شود که به طور سنتی به عنوان درمان طبیعی برای زخ …

26 December 2023

دهان شویه برم موم

خواص عمومی دهانشویه بره موم دهانشویه بره موم از مواد فعال موجود در بره موم کندوی زنبور عسل به عنوان یک عامل ضد باکتری و ضد قارچ ساخته شده است که می توا …

26 December 2023

قرص بره موم

خصوصیات کلی بره موم مورد استفاده در تولید این قرص با کیفیت اثربخشی مناسب از مناطق مختلف ایران جمع آوری شده و با روش های بیوتکنولوژی استخراج و بر اساس ت …

error: Content is protected !!